Tikras gyvenimas

Susideda iš daugelio dalykų: meilės, gerumo, laisvės, pomėgių, fizinio aktyvumo, maisto, veiklos užtikrinančios finansinį stabilumą, sugebėjimų realizacijos, sveikatos, ekologiško mąstymo, gyvenimo būdo…
Svarbus kriterijus vertinant tikro gyvenimo sudedamąsias dalis yra ekologiškas mąstymas: ar nepakenksiu sau, kitiems ir aplinkai? Ar tai ką darau, bus naudinga ateities kartoms? Ką nuolat nuveikiu, kad pats ir pasaulis taptų gražesnis ir laimingesnis? Ar tai harmoninga? Vadovaujantis šiomis nuostatomis lengviau atsirinkti kas tinka, o kas ne, gyvenant kasdieninį gyvenimą. Pradėti bent po truputį savęs paklausti šių klausimų. Tada visi elgsimės tobulai, pagal tai kiek žinome. Žinojimo ratą plėsti verta visuomet, nes tai praplečia matomą pasaulio dalį. Kitaip tariant, kuo daugiau žinome, tuo daugiau pastebime mus supančioje aplinkoje. Taip pat sužinome, kiek dar daug yra nepastebėtų, neatrastų dalykų. Gyvenimas yra nuostabus tiek, kiek mes apie jo nuostabumą žinome. Ir lygiai tiek pat geras. Tad tampa aišku, kad žinios reikalingos pozityvios, švarios ir natūralios. Kaip ir maistas. Iš oro, vandens ir maisto gauname mums būtiną gyvybinę energiją, o panaudojame ją pagal tai, kokią mes esame gavę informaciją ir kokius nusipiešėme žemėlapius. Informacija- tai lyg maistas, kokią gavai, taip ir jautiesi. Atrodo žinome daug, pagal tai elgiamės. Tačiau atsiradus naujoms žinioms, kurios pritapo mūsų žemėlapyje, atitiko esamas vertybes, keičiasi ir mūsų elgesys. Kitaip tariant – tobulėjam.
Norint gyventi harmoningai, laimingai ir visaip kitaip gerai, panašiai vienodai tobulėti geriau visose srityse, nes taip bus išlaikomas balansas ir požiūris į gyvenimą taps platesnis… Žinoma, norint ką nors įsisavinti sparčiau, trumpuose perioduose tenka pasinerti į vieną sritį, kas sąlygoja greitesnius ir stipresnius pokyčius. Jei tam pasiruošę – mielai prašom:-)

Komentarai